Forskare 3D Skriv ut En Effektiv Terahertz Waveguide

- Nov 06, 2018-

Terahertz (THz) våg är den elektromagnetiska strålningen vid frekvenser från 0,1 till 10 THz, som ligger mellan millimetervåg och den fjärr infraröda vågan. Bristande effektiva medel för att producera, upptäcka och sprida sig, så kallas "Terahertz Gap". Terahertz-vågor har stor potential i icke-destruktiv bildbehandling, biomedicin och nationell säkerhet och försvar eftersom det tränger igenom de flesta icke polära materialen och inte orsaka joniseringsskador vid täckning av vibrations- och rotationsenerginivåerna hos biologiska makromolekyler.

Forskarna använde PLA för att skapa den ihåliga vågledaren. Först måste de 3D skriva ut en PLA-skiva för att få materialets elektromagnetiska parametrar. Skivan skrivs ut på en Ultimaker 3D-skrivare och kännetecknas av terahertz tidsdomänspektroskopi (THz-TDS).

Den ihåliga vågledaren kan inte bara minska överföringsförlusten av terahertz-våg i luften utan också lokalisera terahertz-vågan effektivt. Forskarna drog slutsatsen att genom att utveckla flexibla långvågiga vågledare kunde de uppnå långsiktig, billig THz-avkänning och bildbehandling.

Effective Terahertz Waveguide

Ett par:Exakt bio vill skriva ut några nya kornear Nästa:3D-skrivna modeller hjälper studenterna att få bättre förståelse för DNA-beteende