Robotik och 3D-utskrift Ändra tiden och kostnaden för företagsutveckling

- Nov 06, 2018-

Robotik och 3D-tryckteknik accelererar produktutveckling i det vertikala området

Enligt en ny branschundersökning är företagets främsta uppgift att använda 3D-tryckteknik att påskynda produktutvecklingen. Dessutom görs 57% av 3D-utskriftsarbetet i den första fasen av ny produktutveckling (dvs. bevis på koncept och prototyper).


3D-utskrift har blivit huvudinnehållet i någon designstudio. Innan du bestiller tusentals fysiska delar kan designers titta på vilka framtida produkter som ser ut i 3D-utskrift. På samma sätt automatiserar robotiken provnings- och felprocesser i olika vertikala fält.


Konstgjord intelligens accelererar upptäckten av materialvetenskap

För närvarande är det mest populära investeringsområdet och finansiering för start av artificiell intelligens hälso- och sjukvård. Eftersom företag använder artificiell intelligens för att utveckla droger. Läkemedelsföretag investerar kraftigt i nybörjare som spårar läkemedelsutveckling (som Recursion Pharmaceuticals och twoXAR). Framgång på andra områden är bara en fråga om tid.

Robotics and 3D printing

Ett par:Billig 3D-skrivbar bärbar enhet Åtgärder Vattenkvalitet Nästa:Forskare utvecklar hög viskositet flytande jetting 3D-skrivare