Forskning visar 3D-utskrift kan förbättra den grundläggande tänkande förmågan hos grundskolorna

- Nov 01, 2018-

Grundskolor skapar kreativa utrymmen

För Macquarie universitetsstudie kompletterade 27 lärare från tre skolor i Australien Makers Empire Learning by Design professionell utveckling. Teachers använde sedan Makers Empire 3D-programvara för att undervisa 24 3D-utskrift och designkurser, vilket ger sammanlagt mer än 500 studenter.

Före, under och efter kurs och programimplementation registrerades observationer och observationer för personalen, liksom för den uppenbara inverkan på studenter i och utanför klassrummet.

Påverkan på elever och lärare

Enligt den kvantitativa analysen av de villkor som diskuteras i lärarens återkoppling har 100% (31) 3D-utbildnings- och modelleringskurser höga studentintrång. Dessutom har kreativitet (71 procent av tiden inspelad i svar) och designtänkande (64,5 procent av den registrerade tiden) var två av de bästa färdigheterna som demonstrerades av gymnasieelever i hela studien.

Förslag till framtiden för skolans 3D-utskrift

Baserat på feedback från lärarkoncernen gjorde forskarna en rad "framtida överväganden" efter resultaten. De poäng som uppstod i denna abstrakta uppmaningsskola för att ge studenter och lärare tillräcklig tid och utrymme för att genomföra 3D-tryckning och 3D-design i läroplanen.

Research project overview information map

Ett par:3D-skrivna kajaker och ökad verklighet är en del av att spara miljön Nästa:US Army Tar RFAB 3D Printing Facility till Sydkorea