Precis mätning av polymerer förbättrar 3D-skrivna delar

- Nov 20, 2018-

Forskare har framgångsrikt skrivit ut olika objekt i polymer 3D. Det är emellertid svårt att mäta exakt hur polymeren beter sig i processen - när man tillverkar 3D-tryckta delar leder det ofta till mycket försök och fel på jakt efter noggrannhet. Forskare vid National Institute of Standards and Technology (NIST) har utvecklat en lösning på detta problem med en ljusbaserad atommaktmikroskopi (AFM) -teknik, kallad sample-coupled-resonance photo-rheology (SCRPR). Denna process kan användas för att mäta prestandaförändringen av polymermaterial i realtid med minsta skala under härdning, för att förbättra effekten av 3D-tryckt polymer.

Teamet fortsätter sin forskning för att utveckla ett mer sofistikerat exponeringssystem för att stödja beskrivningen av modellutskriftsscenarier som uppstår under 3D-utskriftsprocessen. Killgore tillade: "Vi arbetar också med att utveckla en modell för sondproverinteraktion för att möjliggöra absolut kvantifiering av materialegenskaper vid flytande fast polymerisation."

Forskarna fann också att atomkraftmikroskop kan kombinera med 3D-trycktekniker på olika stadier av tryckprocessen för delkarakterisering, noterade Killgore.

mätning av 3D-polymerer

Ett par:Ingenjörs 3D-tryckta Spinning Top Leksaker Debut On Kickstarter Nästa:3D-tryckning gör bionisk svamp