NIST att uppnå bättre Laser pulver Bed Fusion 3D Printing smälta Pool

- Sep 27, 2018-

Laser pulver säng fusion (LPBF) 3D-utskrift använder en fokuserad, high-power laser för att selektivt smälta geometriska mönster i metalliskt pudrar att bygga ett nästan helt tät, gratis objekt. Massan av avsnittet process och resultat är drabbade av många processparametrar, och position, kraft och hastighet laser skulle behöva vara väl kontrollerad enligt egenskaperna av lagrets pulver att uppnå full fusion av intilliggande lager och skanning spår.

LPBF defekter kan förekomma när dessa laser parametrar kombineras felaktigt, och det har varit forskning publiceras på hypoteser som använder en laserstråle för att förbättra prestanda och använda rätt värmekälla. Bättre kontroll av kraftspektrum eller densitet på skanning sökvägen kan dock minska risken för defekt bildning.

Ett team av forskare från de National Institute of Standards and Technology (NIST), som byggde en öppen arkitektur additiv tillverkning metrologi testbädd (AMMT) för att studera avancerad processövervakning och styra strategier, publicerade nyligen ett papper, titeln ”genomförandet av avancerade Laser kontroll strategier för pulver säng Fusion system”, på sina ansträngningar att genomföra laser kontroll på AMMT för att motverka bildandet av defekter och uppnå bättre smälta pool kontroll.

3D Printing Melt Pool

Ett par:Våra rev är döende - vad om vi 3D-utskrivna nya? Nästa:Hur sätta AI hjärnor i 3D-skrivare kommer att ändra spelet för marinen