Större människa-liknande robotar Spark fascination och rädsla

- Oct 09, 2018-

Sportar en trendig brun bob, en humanoid robot som heter Erica chats till en man framför bedövade publiken i Madrid.

Hon och andra som henne är ett centralt fokus för robotforskning, eftersom deras otrevliga mänskliga form kan vara nyckeln till att integrera sådana maskiner i våra liv, sa forskarna i veckan på den årliga internationella konferensen om intelligenta robotar.

Hon kanske inte förstår konversationen, men hon har utbildats för att upptäcka nyckelord och svara.

Ingenjörer säger att närvaron av robotar i vår vardag är oundviklig, delvis på grund av oro för mänsklig sysselsättning.

Tricket att göra dem mer välsmakande, tillade de, är att få dem att se ut och agera mer mänskligt så att vi lättare accepterar dem i våra liv.

I åldrande samhällen kommer "robotar att sameksistera med människor förr eller senare", säger Hiroko Kamide, en japansk psykolog som specialiserar sig i relationer mellan människor och robotar.

Välkomnande robotar till hushåll eller arbetsplatser innebär att man utvecklar "multifunktionsmaskiner som kan interagera" med människor utan att vara farliga, säger Philippe Soueres, chef för robotavdelningen vid ett laboratorium som tillhör Frankrikes CNRS vetenskapliga institut.

A source of controversy due in part to fears for human employment

Ett par:Forskare utvärdera 3D tryckbarhet av olika typer av betong Nästa:Rolls-Royce avslöjar Demonstrator motor med 3D tryckta komponenter