I beröm av simulering - och varför ska du använda det

- Sep 30, 2018-

Om man tittar tillbaka under de senaste decennierna har bara de stora flyg- och bilindustrin faktiskt fått mest värde av simuleringar, eller till och med provat dem. Det här är inte längre sant. Nu kan varje organisation - och designingenjörerna i dessa organisationer - vinna värde och borde använda det.

Varför och hur bäst att använda simulering

Prototypning har sin plats. När du använder simulering använder du färre prototyper. Det betyder mindre kostnad, och mindre väntar på den 3D-skrivna prototypen, eller en som tar längre tid att göra.

Med hjälp av simulering kan du ta reda på mycket tidigare om din produkts design eller material som används inte kan hålla sig under stress. Beroende på verktyget sätter simuleringen på dig några vanliga CAE-analyser som linjär statisk, modal, buckling, kontakt och stabil värme. Du kan lägga analysen bakom dina rekommendationer och kan undvika antingen över- eller underkonstruktion av produkten.

Företag lyckas nu med simulering

Ett företag som sticker ut är en välkänd motorcykel tillverkare. I åratal har det använt simulering under hela dess utvecklingsprocess, från att utvärdera en mekanism för en motor till mekanismens dynamik, strukturanalys och vibrationsanalys.

Simulation

Ett par:Lilian Van Daal lanserar den senaste 3D tryckt Bionic stolen Nästa:Interfakultetsprojektet ger 3D-skrivna delar till Silesian Greenpower Racecar