Im 3d Artist (Modellerare)

- Oct 20, 2018-

Ett par:Umaine tar emot $500,000 för att aktivera 3D utskrift av storskaliga båtar Nästa:Hur exakt är 3D-utskrift för att rekonstruera kriminaltekniska bevis?