Hur argon och kväveskyddande gaser påverkar 3D-tryckt rostfritt stål

- Nov 23, 2018-

I ett papper med titeln "Mekaniska egenskaper av 17-4 PH rostfritt stål tillsatsproducerad under Ar och N2 Shielding Gas" undersökte ett team av forskare effekten av argon eller kväve som en skyddsgas på de slutliga mekaniska egenskaperna hos tillsatsmedel 17-4 PH rostfritt stål.

Effekterna av kväve, argon, helium och andra skyddsgaser på egenskaperna hos kolstål, rostfritt stål och aluminiumlegering studerades. Forskarna fokuserar i denna studie på att "modellera det termiska svaret på 17-4 PH SS genom att simulera ett enda spår under typiska L-PBF-förhållanden, samtidigt som man överväger konvektionsvärmeöverföring för olika avskärmningsgaser."

Denna forskning kan ge värdefulla insikter om hur man bättre undviker defekter i additivtillverkningsdelar, såsom porositet och brist på fusion. I synnerhet är tillverkning av metalladditiv en mycket exakt vetenskap, som innebär mycket kemisk kunskap och matematisk beräkning, för att skapa de optimala förutsättningarna för 3D-utskrift. Enligt forskarna kan tillverkarna kunna ändra villkoren för 3D-tryckt delar för att få bättre övergripande slutliga delar.

The micro-hardness results

Ett par:En bedömning av de förhållanden som krävs för 3D utskrift en by på månen Nästa:Vid varje unik Voxel En unik design och material som passar bäst för den punkten och applikationen