Jämförelse av 3D-skrivna delar till delar som tillverkas av högtrycksformgjutning

- Oct 17, 2018-

Additiv tillverkning har i många studier jämförts med traditionella tillverkningstekniker som till exempel formsprutning. I en studie med titeln "Användningen av selektiv lasersmältning för att öka prestandan hos AlSi9Cu3Fe Alloy" jämförde en grupp forskare delar gjorda med 3D-utskrift till delar gjorda med gjutgjutning, med samma material.

Aluminium och dess legeringar har ett utmärkt styrka till viktförhållande, och AlSi9CuFe används ofta inom bilindustrin på grund av sin mekaniska hållfasthet. Det är lätt att bearbeta och brukar bearbetas av högtrycksgjutning, men metoden har sina brister.

De 3D-tryckta delarna visade en mycket fin mikrostruktur, och överlag uppvisade de delar som framställdes av additiv tillverkning större styrka än de som framställdes genom gjutgjutning, såväl som större plasticitet. Detta är anmärkningsvärt eftersom det visar att 3D-utskrift kan övervinna styrkan-duktilitetsbyte som finns i så många metaller och legeringar. Forskarna drar slutsatsen att 3D-utskrift kan förbättra legeringens prestanda jämfört med högtryckstjutning, samt producera mer komplexa och lätta strukturer, öppna nya applikationer.

Comparing 3D Printed Parts to Parts Produced by High Pressure Die Casting

Ett par:Forskare Utveckla 3D-delinspektionsmetod med hjälp av guld nanopartiklar Nästa:Första bioprinter att gå till den internationella rymdstationen förstörs i olycka