AM-Flow erbjuder automatiserad lösning för sortering av 3D-skrivna delar

- Nov 14, 2018-

På formnext i veckan introducerar det nederländska företaget AM-Flow sin nya Vision Robot, ett verktyg som automatiskt tar bort och sorterar 3D-tryckta delar . Automation blir alltmer en del av tillsatsproduktionen, men företaget noterar att automationen ofta stannar när 3D-tryckningen startar. När delarna tas ut ur maskinen och sorteras behövs det ofta människor, vilket resulterar i extra arbete, tid, kostnad , och ibland mänsklig error.Visual robotar utesluter människor från ekvationen genom att automatiskt klassificera delar.

Enligt amflödet behöver roboten bara en operatör för att göra det arbete som krävs för att slutföra det normala arbetet med åtta personer. De verkliga robotarna kan identifiera och klassificera mellan 200 och 10 000 delar per dag, vilket minskar arbetskraftskostnaderna med 80 procent. är mycket exakt, 95% korrekt i den första rekommendationen och 100% korrekt i de tre första rekommendationerna. Det visar falska positiva som ligger nära noll.

Visuella robotar fungerar i tre lägen: manuell, kontinuerlig och halvkontinuerlig. Den kan anpassas till typen av 3D-skrivarkluster som används, och den är byggd av komponenter på industriell nivå. Den integreras sömlöst med andra am-flödesmoduler och har en användarvänlig skärmdriftskonsol.

Sorting 3D Printed Parts

Ett par:12 sektorer som är mogna för en 3D-utskriftsrevolution Nästa:Virginia Tech forskare 3D utskrift Kapton med hjälp av direkta bläck skriftligen