Vad håller framtiden för Raspberry Pi?

- Aug 31, 2018-

Raspberry Pi Foundation, som ansvarar för den populära enkla datorn, ägnar sig åt mer resurser till att utveckla programvara som kan stödja 3D-program, AI och IoT-applikationer. Så vi kan förvänta oss att se några spännande programmöjligheter inom en snar framtid. När det gäller hårdvara är marknaden i ständig förändring. Prestanda hos RPi måste maximeras kontinuerligt så att den fortfarande kan utföra även under extrema förhållanden, samtidigt som den behåller sitt kompakta format.

Näringslivets krav kräver idag mer kompakta, effektiva och kostnadseffektiva lösningar. En industristandard Raspberry Pi och dess förmågor kan göra vågor inom teknologisektorn genom att möta dessa behov. Utvecklare kan dra stor nytta av den befintliga kunskapen om Raspberry Pi-samhället om vad som är möjligt och vi kan snart se den här populära enkla styrelsen och uppnå ännu större saker.

Raspberry Pi

Ett par:Introduktion till ARDUINO NANO V3.0 Specifikationer Nästa:Gränserna för Raspberry Pi