Väljer rätt 3D-utskrift

- Oct 13, 2018-

Val av en process med material

3D-utskriftsmaterial kommer vanligtvis i filament, pulver eller hartsform (beroende på de 3D-tryckprocesser som används). Polymerer (plast) och metaller är de två största 3D-utskriftsmaterialgrupperna, medan andra material (till exempel keramik eller kompositer) också är tillgängliga. Polymerer kan brytas ner ytterligare i termoplaster och termosetter.

Välja en process med användarväska

Det är viktigt att bestämma tidigt i urvalsprocessen om huvuddesignhänsyn är funktion eller visuellt utseende. Detta kommer att hjälpa till med att välja den mest lämpliga processen.

Som en tumregel är termoplastiska polymerdelar bättre lämpade för funktionella applikationer medan värmehärdningar passar bäst för visuellt utseende.

Val av en process genom tillverkningskapacitet

När modelldesignen redan har slutförts spelar kapaciteten för varje 3D-tryckteknik ofta den viktigaste rollen i processvalet.

Det är viktigt att ha en överblick över de grundläggande mekanismerna för varje process för att fullt ut förstå deras viktiga fördelar och begränsningar.

different 3D printed materials

Ett par:Additiva tillverkningstekniker: En översikt Nästa:Fördelarna med 3D-utskrift