Vägleda utmanas visuellt med Raspberry Pi

- Sep 18, 2018-

Blindhet är ett tillstånd av saknas det visuella intrycket beror på fysiologiska eller neurologiska faktorer. Partiell blindhet ofullständig utveckling av synnerven eller visuella mitten av ögat och fullständig blindhet anger fullständig förlust av visuell bemärkelse. Detta projekt utformas och genomförs en enkel, billig, användarvänliga intelligent styrsystem rörlighet av blind och visuellt nedsatt personer inom specifika områden.

Projektet omfattar bärbara enheter, inklusive ett headset anslutet till Raspberry Pi, och en handhållen sensor innehållande en infraröd sensor circuit, för att hjälpa blinda Navigera säkert ensam och undvika hinder. De reflekterade infraröda signalerna från ett hinder används som indata till Raspberry PI. Baserat på den mottagna signal riktningen, uppmanas hallon paj ett meddelande i headsetet för att vidta lämpliga åtgärder.

Den person som bär headsetet kommer att ges rätt ordning att vidta nödvändiga åtgärder. Ett exempel är att om det finns hinder i alla riktningar, får användaren ett meddelande 'bättre att gå tillbaka' genom hörlurar anslutna till Raspberry Pi.

Festival text-to-speech installation. Den Festival Speech Synthesis System är en general-purpose flerspråkiga tal syntes system används här för att rikta den visuellt utmanad personen att ta rätt väg. Festivalen är utformad för att stödja flera språk.

Blindness

Ett par:15 Uno Breadboard Projekt Nästa:Kan en 3D-skrivare skriva ut en annan 3D-skrivare?